Product

HH.NL.04

HH.NL.04

Qui cách:32x40x104cm
+Điện thế: 220V-50Hz
+Công suất: 26 lít/h

HH.NL.03

HH.NL.03

Qui cách:42x50x127cm
+Điện thế: 220V-50Hz
+Công suất: 42 lít/h
+3 hệ thống lọc, khử trùng bằng đèn cực tím (USA)

HH.NL.02

HH.NL.02

Qui cách:38x38x125cm
+ Điện thế: 220V-50Hz
+ Công suất: 39 lít/h
+ 2 hệ thống lọc, khử trùng bằng đèn cực tím (USA)

HH.NL.01

HH.NL.01

Qui cách:43x30x105cm
+Điện thế: 220V-50Hz
+Công suất: 15 lít/h
+2 hệ thống lọc, khử trùng bằng đèn cực tím (USA)

HH.CR.01

HH.CR.01

Qui cách:3250x730x1550 mm - Vỏ Inox
+Điện thế: 220V-50Hz-9A
+Công suất: 100 bình 5 gallon/h (TT.100BpH) và 200bình 5 gallon/h (TT.200BpH)

HH.TK.07

HH.TK.07

Qui Cách:240x50x165cm
+Điện thế: 380V-50Hz-17A
+Công suất: 5000 lít/h

HH.TK.06

HH.TK.06

Qui cách:280x80x170cm
+Điện thế: 220V-50Hz-20A
+Công suất: 2500 lít/h

HH.TK.05

HH.TK.05

Qui cách:280x60x200cm
+Điện thế: 380V-50Hz-17A
+Công suất: 1500 lít/h

HH.TK.04

HH.TK.04

Qui cách:70x70x163cm
+Điện thế: 220V-50Hz-10A
+Công suất: 1000 lít/h

HH.TK.03

HH.TK.03

Qui cách:70x60x163cm
+Điện thế: 220V-50Hz-3.5A
+Công suất: 250 lít/h