Bàn súc Rửa và Vô chai

Bàn súc Rửa và Vô chai

+ Điện thế 220V-50 Hz

+ Công suất 1000 L/H