Các loại động cơ bơm nước và đồng hồ áp lực

Các loại động cơ bơm nước và đồng hồ áp lực

76. Bơm định lượng nâng pH.
78. Bơm áp lực 1HP 220V-50Hz(đầu inox).
77. Bơm RO-(50-75-100)A-2A-24VDC.

64. Đồng hồ áp lực 7kg/cm2 (dầu).
65. Đồng hồ áp lực 15kg/cm2 (dầu).
66. Đồng hồ áp lực 25kg/cm2 (dầu).