HH.NL.04

HH.NL.04

Qui cách:32x40x104cm
+Điện thế: 220V-50Hz
+Công suất: 26 lít/h