Thiết bị và linh kiện lọc nước

Các loại động cơ bơm nước và đồng hồ áp lực

Các loại động cơ bơm nước và đồng hồ áp lực
76. Bơm định lượng nâng pH. 78. Bơm áp lực 1HP 220V-50Hz(đầu inox). 77. Bơm RO-(50-75-100)A-2A-24VDC. 64. Đồng hồ áp lực 7kg/cm2 (dầu). 65. Đồng hồ áp lực 15kg/cm2 (dầu). 66. Đồng hồ áp lực 25kg/cm2 (dầu).

Các loại đồng hồ và bút thử

Các loại đồng hồ và bút thử
84. ĐH lưu lượng 5gallon có chỉnh xả. 85. ĐH lưu lượng 5gallon . 86. ĐH lưu lượng 10gallon . 75. Đồng hồ TDS điện tử. 73. Bút thử TDS. 74. Bút thử PH. 81. Công tắc áp thấp 7kg/cm2-220V

Các loại lõi lọc

Các loại lõi lọc
28. Vỏ lọc P.V.C 20" ren 1/2". 29. Vỏ lọc P.V.C 20" ren 1/2". 30. Vỏ lọc P.V.C 20" răng 1,1/2". 31. Vỏ lọc P.V.C 10" răng 1,1/2". 32. Vỏ lọc P.V.C 10" răng 1/2". 33. Vỏ lọc P.V.C 10" răng 1/4". 34. Vỏ lọc P.V.C 10" răng 1/4". 35. Vỏ lọc P.V.C 10" răng 1/4". 36. Vỏ lọc P.V.C RO 10" răng...

Các loại lõi lọc

Các loại lõi lọc
17. Lõi sơ lọc P.P 5micron, 20". 18. Lõi sơ lọc P.P 5micron, 20". 19. Lõi ion resins/carbon 20". 20. Lõi lọc khử mùi C.T.O carbon. 21. Lõi sơ lọc P.P 2micron, 20". 22. Lõi lọc khử mùi C.T.O carbon. 11. Lõi lọc RO Membrane 100GPD. 12. Lõi lọc RO Membrane 75GPD.

Các loại lõi lọc

Các loại lõi lọc
13. Lõi sơ lọc P.P2micron. 14. Lõi Carbon C.T.O khử mùi. 15. Lõi sơ lọc sợi coton 5micron. 16. Lõi sơ lọc P.P 5micron. 23. Lõi carbon G.A.C khử mùi 24. Lõi lọc ion resins, tinh lọc. 25. Lõi carbon U.D.F khử mùi. 26. Lõi sơ lọc & khử mùi. 27. Lõi tinh lọc Cenlulo.

Các loại lõi lọc

Các loại lõi lọc
Lõi sơ lọc P.P 5micron. Lõi lọc Carbon khử mùi. Lõi Carbon/KDF (B). Lõi tạo khoáng, nâng pH (D). Lõi lọc ion Resins, tinh lọc. Lõi sơ lọc Prefilter 5micron(A). Lõi Bio ceramic lọc sinh học. Lõi Post Mineralized khử sắt. Lõi lọc khử Clo và tạp...