HH. SH. 01

HH. SH. 01

Qui cách:29x22x42(cm)

+Công suất: 180 lít/h

+Công dụng: lọc nước sinh hoạt