HH. SH. 02

HH. SH. 02

Qui cách:43x22x42(cm)

+Công suất: 150 lít/h

+Công dụng: Lọc nước sinh hoạt